Konto złotówkowe:
Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej

nr konta: 23 8980 0009 2015 0067 6768 0001

Na powyższe konto wpłacamy:

  • wsparcie Archidiecezjalnego Centrum ŚDM.
  • BILET BEZ GRANIC (dofinansowanie przyjazdu młodych pielgrzymów z Papui) Wpłaty do 30 kwietnia 2016r.

 


 

Konto euro:
Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej

nr konta:  GBWCPLPP 93 8980 0009 2015 0067 6768 0002

Na powyższe konto wpłacamy:

  • 30€ za udział w Dniach w Diecezji
  • wsparcie Archidiecezjalnego Centrum ŚDM.

     


 

Konto dolarowe:
Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej

nr konta:  66 8980 0009 2015 0067 6768 0003