Organizacja Światowych Dni Młodzieży, zarówno na etapie diecezjalnym jak i centralnym, tzn. w Krakowie to ogrom pracy. Chcielibyśmy, aby pielgrzymi, którzy spędzą Dni Diecezjalne w naszej Archidiecezji dobrze wspominali pobyt w Polsce, szczególnie na tym pierwszym etapie. Równocześnie troszczymy się o naszą polską młodzież i dobre przygotowanie duchowe do tego wspaniałego wydarzenia zrzeszającego młodych z całego świata, którzy chcą iść za Jezusem.
Aby przez 2 lata, aż do Dni Diecezjalnych, dobrze przygotować się na to wydarzenie potrzebujemy waszej pomocy. Przyda się każda para rąk i serca gotowe do pracy i służby Panu

 WOLONTARIAT KRÓTKOTERMINOWY PODCZAS ŚDM Kraków 2016

 1. Ogólne zasady rejestracji wolontariuszy:
 • Formularz rejestracyjny jest dostępny na krakow2016.com (https://register.wyd.va/vol/wizard?lang=pl). Rekrutacja wolontariuszy będzie się odbywać  w kilku turach i zakończy się na wiosnę 2016 roku.
 • Wolontariusze rejestrują się indywidualnie.
 • Czas posługi wolontariusza krótkoterminowego podczas wydarzeń centralnych w Krakowie to 18 lipca 2016 do 1 sierpnia 2016.
 • Wszyscy wolontariusze muszą mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej do końca czerwca 2016 roku, znać przynajmniej jeden z oficjalnych języków ŚDM na poziomie komunikatywnym (najlepiej angielski). Zwracamy również uwagę na doświadczenie wolontariatu i zaangażowanie w życie Kościoła.
 • UWAGA! Zgodnie z informacjami przekazanymi ostatnio na spotkaniu koordynatorów, dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy Centrów Diecezjalnych, chcących być zarówno wolontariuszami podczas Dni w Diecezjach w swojej diecezji jak również podczas Wydarzeń Centralnych w Krakowie, Komitet Organizacyjny przygotował taką możliwość (2-3 dniowe szkolenia dla nich odbędą się do połowy lipca 2016). Będą służyć w Krakowie wraz z innymi wolontariuszami od 25 lipca do 1 sierpnia 2016.

  Zasady zgłaszania przez koordynatorów diecezjalnych wolontariuszy diecezjalnych, chcących służyć również w Krakowie: – Zgłoszenie imiennej listy (wzory list zostaną dosłane do koordynatorów diecezjalnych) zawierającej maksymalnie 10 osób do końca stycznia 2016 roku na adres wolontariusze@krakow2016.com 

  – Przypomnienie wolontariuszom o konieczności rejestracji w systemie na krakow2016.com (Sekcja Wolontariatu KO ŚDM Kraków 2016 weryfikuje w systemie kandydatury na podstawie list nadesłanych przez Koordynatorów. Nie ma jednak możliwości zarejestrowania takiego kandydata).

  Kontakt:
  Sekcja Wolontariatu: wolontariat@krakow2016.com
  Zgłoszenia list wolontariuszy: wolontariusze@krakow2016.com
  Tel. 518 309 704

Wolontariat podczas Dni Diecezjalnych

Podczas Dni Diecezjalnych pielgrzymi będą poznawać nasz kraj, kulturę i tradycje. Oprócz czasu, który będą spędzać w rejonach oraz u rodzin goszczących chcielibyśmy zorganizować jeden dzień wspólny dla całej archidiecezji, który będzie odbywał się oczywiście w Częstochowie. Aby wszystko odbyło się tak jak należy i w odpowiednim porządku potrzebujemy:

 • osoby, które gotowe są wstępnie zadeklarować się głównie jako pomoc porządkowa, informacyjna
 • prosimy o zgłaszanie się osób kompetentnych, które podczas Dni Diecezjalnych w 2016 będą miały minimum 16 lat

 Przyjęcie pielgrzymów

Nasza archidiecezja przygotowuje się na przyjęcie 10 000 tysięcy pielgrzymów, a nawet większej liczby osób, dlatego całe rodziny i pojedyncze osoby, które chciałyby przyjąć młodych do swoich domów podczas Dni Diecezjalnych, które odbędą się od 20.07 do 25.07. 2016r., prosimy najpierw o konsultację z księdzem proboszczem Waszej parafii, aby dowiedzieć się czy będzie ona przyjmowała pielgrzymów. Można również pytać w parafiach sąsiednich. Osoby przyjmujące powinny:

 • zadeklarować się ile osób są w stanie przyjąć
 • posiadać transport, aby móc przywieźć/dowieźć gości z okolicznych miejsc
 • zapewnić posiłki pielgrzymom przez cały czas trwania Dni Diecezjalnych
 • a także zorganizować im czas, który spędzą w domach u rodzin, skupiający się na przekazaniu zagranicznym gościom polskiej kultury

 Wolontariat w Krakowie

Służba w Krakowie będzie odbywała się podczas całego tygodnia centralnego, tj. od 26.07 do 1.08. 2016r. Wolontariusze posługujący w Krakowie, nie będą mogli uczestniczyć w Dniach Diecezjalnych poprzedzających obchody główne, ponieważ w tym samym czasie w Krakowie będą odbywać się dla nich szkolenia. Aby zostać wolontariuszem podczas ŚDM trzeba :

 • dawać świadectwo swojej wiary
 • być osobą pełnoletnią
 • posiadać zdolności komunikacyjne- szczególnie językowe
 • mieć doświadczenie w tego typu wydarzeniach, szczególnie ŚDM
 • uczestniczyć w inicjatywach charytatywnych lub organizacjach pozarządowych

Komitet organizacyjny przewiduje szkolenia dla wolontariuszy, a także spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas głównego tygodnia 😉

 

Wszystkie rodzaje wolontariatu obejmą:

 • szkolenia prowadzone przez nasze Biuro Organizacji ŚDM
 • opcjonalne dodatkowe szkolenia prowadzone przez Komitet Organizacyjny w Krakowie

Zgłoszenia do wolontariatu przyjmujemy na adres:

wolontariusze.kana@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 534 742 016

 

Pamiętajcie: Jest to sprawa wszystkich nas młodych, którym zależy na budowaniu wspólnoty Kościoła całego świata.