Cukrzyca a inne choroby


Inne choroby wpływają na prowadzenie cukrzycy, podczas choroby zapotrzebowanie na insulinę często wzrasta. Należy często wykonywać badanie ogólne moczu, podawać dziecku niewielkie ilości soków, owoców z dziennej diety w regularnych odstępach czasu.

Dzieci z cukrzycą zapadają na inne choroby tak samo często jak pozostałe dzieci, natomiast choroby te mają wpływ na ich prawidłową kontrolę cukrzycy. Wpływ choroby na poziom glukozy w surowicy krwi jest nie do przewidzenia. Zapotrzebowanie na insulinę często wzrasta podczas choroby, szczególnie wtedy gdy dziecko ma wysoką gorączkę. Zapotrzebowanie to może wzrosnąć w tak znacznym stopniu, że może doprowadzić do wystąpienia w krótkim czasie dużych problemów z poziomem cukru i ketonów we krwi.

Pomiary poziomu cukru we krwi

Kontrolować poziom cukru we krwi co 2-3 godziny. Jeśli stężenie cukru we krwi przekroczy 15 mmol/l należy podać dodatkową dawkę insuliny o krótkim czasie działania, aby zahamować produkcję ketonów.

Wykrywanie ketonów w moczu

Jeśli dziecko gorączkuje, należy zbadać mocz w poszukiwaniu ketonów. Ketony powstałe na skutek wysokiego stężenia cukru we krwi i podwyższonej temperatury są bardzo niebezpieczne dla organizmu. Podwyższony poziom ketonów w surowicy krwi należy natychmiast leczyć podając małe, dodatkowe dawki insuliny o krótkim czasie działania co 2-4 godziny pl.wikipedia.org. To dodatkowe leczenie insulinowe powinno być kontynuowane aż do całkowitego wyeliminowania ketonów z moczu. Ketony mogą spowodować wystąpienie takich objawów jak bóle brzucha, nudności i wymioty. Jeśli stężenie ketonów w surowicy krwi osiągnie wysoki poziom, mogą one spowodować wystąpienie stanu zwanego kwasicą ketonową. Kwasica ketonowa może doprowadzić do utraty przytomności i śmierci.

Czasami do produkcji ketonów może doprowadzić niski poziom cukru we krwi. Te tzw. „głodowe ketony” mogą powstać wtedy, gdy dziecko wymiotuje albo po prostu nie ma apetytu i nie może jeść. W takim przypadku obecność ketonów nie doprowadza do wystąpienia kwasicy ketonowej. Obecność „głodowych ketonów” leczy się podając cukier lub posiłek, a nie dodatkową dawkę insuliny.

Insulina

Nigdy nie zapomnijcie podać swojemu dziecku insuliny. Może się zdarzyć, że w trakcie choroby dziecka, będziecie musieli dobrać mu nowy rodzaj lub dawkę insuliny. Jeśli dziecko ma wysoką gorączkę, będziecie musieli podać większą dawkę insuliny. Jeśli dziecko wymiotuje, dawkę insuliny trzeba będzie zmniejszyć. W każdym razie prosimy pamiętać, że dziecko zawsze będzie wymagało insuliny.

Posiłki i przekąski

Wpływ choroby na poziom cukru we krwi może być nie do przewidzenia. Czasami, nawet jeśli dziecko podczas choroby nie ma apetytu, poziom cukru we krwi pozostaje na prawidłowym poziomie lub nawet jest zbyt wysoki. Dziecku należy podać niewielkie ilości soków owocowych, owoców lub innych potraw w regularnych odstępach czasu oraz kontrolować poziom glukozy we krwi co 2-3 godziny. Stężenie glukozy we krwi powinno być utrzymywane na poziomie od 5 do 10 mmol/l.

Jeśli podano niewielką dawkę insuliny o krótkim czasie działania w celu zmniejszenia poziomu ketonów, stężenie glukozy we krwi dziecka powinno być w dalszym ciągu podtrzymywane podawaniem niewielkich porcji pożywienia lub napojów, takich np. jak soki owocowe.

Jeśli dziecko wymiotuje jest niezwykle ważne, aby podać mu w małych porcjach sok owocowy, słodką lemoniadę lub oranżadę. Można podać niewielką ilości słodyczy jeśli dziecko tak woli. Jeśli natomiast dziecko w dalszym ciągu wymiotuje i poziom glukozy we krwi stale spada, należy skonsultować się z lekarzem. Niekiedy konieczne jest w takich przypadkach przyjęcie dziecka do szpitala.

Sytuacje szczególne

W przypadku podwyższonego poziomu glukozy we krwi ryzyko zakażenia ran i uszkodzeń skóry jest zwiększone, a proces gojenia znacznie opóźniony.

Na koniec

Nigdy nie wahaj się skontaktować z zespołem leczącym cukrzycę Twojego dziecka, aby zasięgnąć porady. Proś o poradę zwłaszcza gdy zachorowało małe dziecko, wymioty u dziecka w każdym wieku spowodowały zbyt duże obniżenie poziomu glukozy we krwi lub gdy w badaniu ogólnym moczu stwierdzono obecność ketonów. Badanie lekarskie zdecyduje wówczas czy dziecko będzie wymagało specjalnego postępowania.

Prosimy pamiętać, że prowadzenie cukrzycy jest tylko częścią leczenia chorego dziecka. Choroba może wymagać podania innych lekarstw, takich jak antybiotyki oraz zastosowania innych środków leczniczych. Należy zwracać szczególną uwagę na stan ogólny dziecka i objawy jakie demonstruje. Nie wahajcie skontaktować się z lekarzem leczącym Wasze dziecko lub pielęgniarką i prosić o pomoc!

Rate this post