Schematy leczenia insuliną


Istnieją różne schematy leczenia insuliną – jeden raz dziennie w trakcie okresu remisji; dwa razy dziennie po okresie remisji/ przed okresem pokwitania; trzy razy dziennie w czasie okresu pokwitania.

Schemat leczenia insuliną powinien być najprostszy z możliwych – powodujący prawidłowe kontrolowanie cukrzycy oceniane na podstawie badań HbA1c. Wzrastająca liczba wstrzyknięć w ciągu dnia wcale nie musi poprawić poziomu HbA1c. Przed jakąkolwiek zmianą schematu leczenia insuliną należy się skonsultować z zespołem leczącym cukrzycę.

Przyjmowanie insuliny jeden raz dziennie

Insulinę o przedłużonym czasie działania lub mieszaninę insulin o krótkim i przedłużonym czasie działania należy podać rano. Ten schemat jest możliwy do zastosowania tylko w trakcie okresu remisji (okres „miodowego miesiąca”). 

Przyjmowanie insuliny dwa razy dziennie

W schemacie tym wykorzystuje się mieszaninę insuliny o krótkim i przedłużonym czasie działania podawaną przed śniadaniem i kolacją. Jest on często stosowany u dzieci po okresie remisji i przed okresem pokwitania pl.wikipedia.org. Zalety tego schematu to mała ilość wstrzyknięć w ciągu dnia, a przede wszystkim brak wstrzyknięć w czasie pobytu w szkole. Wadami natomiast to, że czasami konieczne jest zjedzenie przekąski w ciągu dnia w celu uniknięcia hipoglikemii, a z drugiej strony czasami konieczność dodatkowego wstrzyknięcia insuliny o krótkim czasie działania.

Inną wadą takiego postępowania jest możliwość wystąpienia hipoglikemii w ciągu nocy, często między godziną 1 a 3 nad ranem. Jeśli poziom cukru jest często niski w nocy natomiast prawidłowy lub wysoki rano pomocna może się okazać zmiana z dwóch do trzech dziennych wstrzyknięć insuliny. W takim przypadku insulina o przedłużonym czasie działania powinna być podawana przed snem lub około godziny 22 – 23.

Przyjmowanie insuliny trzy razy dziennie

Schemat ten wykorzystuje się często w trakcie okresu pokwitania. Wymaga on podania mieszanki insulin o krótkim i przedłużonym czasie działania przed śniadaniem; insuliny o krótkim czasie działania przed kolacja oraz insuliny o przedłużonym czasie działania przed snem lub około godziny 22 – 23.

Zaletą takiego podawania jest łatwiejsze dostosowanie dawek insuliny do zmiennej aktywności i diety pl.wikipedia.org. Zmniejsza się poza tym ryzyko wystąpienia nocnej hipoglikemii.
Wadą natomiast jest konieczność wykonania większej ilości wstrzyknięć w ciągu dnia oraz większe ryzyko przeoczenia wstrzyknięcia.

Przyjmowanie insuliny cztery razy dziennie

Schemat ten wymaga podawania insuliny o krótkim czasie działania przed każdym głównym posiłkiem oraz insuliny o przedłużonym czasie działania przed snem lub około godziny 22-23. Jest on stosowany przez świadomą, aktywną młodzież, która potrzebuje w ciągu dnia dużo swobody a także możliwości dostosowania się do zmiennych wysiłków oraz rodzaju i czasu spożywanych posiłków. Powodzenie tego schematu leczenia zależy od zobowiązania się młodych ludzi do wykonywania badania krwi kilka razy w ciągu dnia, a następnie dostosowania dawki insuliny do odczytów stężenia glukozy we krwi. Aby w pełni skorzystać z takiego sposobu leczenia młodzież musi posiadać obszerną wiedzę na temat cukrzycy, wsparcie ze strony rodziny, szkoły i przyjaciół, a jednocześnie nie obawiać się wielokrotnych wstrzyknięć.

Ogromną zaletą przyjmowania insuliny cztery razy dziennie jest duża swoboda życiowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Dieta. Dawki insuliny mogą być dostosowane do zmiennego wysiłku fizycznego oraz różnorodnej diety. Istnieje oczywiście wiele wad takiego schematu leczenia: wielokrotne wstrzyknięcia w ciągu dnia, wykonywanie wstrzyknięć w szkole, zwiększone ryzyko przeoczenia wstrzyknięcia, częste badanie stężenia glukozy we krwi, oraz konieczność korekty dawki insuliny na podstawie odczytów poziomu glukozy we krwi. 

Rate this post