Zapalenie krtani – odmiany choroby


Typy zapalenia krtani

Ostre zapalenie krtani, zwane po łacinie laryngitis acuta, jest zazwyczaj następstwem infekcji gardła drobnoustrojami chorobotwórczymi, głównie wirusami. Charakteryzuje się ono szybkim rozwojem i nagłym wystąpieniem nasilonych objawów w postaci bólu i swędzenia gardła, chrypy oraz, częściowej lub całkowitej, utraty głosu. Często występuje tutaj obrzęk, który zwłaszcza u dzieci, może być bardzo niebezpieczny. Leczenie ostrego zapalenia krtani polega na łagodzeniu jego objawów poprzez zastosowanie leków sterydowych. Często stosuje się także leki rozpuszczające śluz i przeciwbólowe. 

Przewlekłe zapalenie krtani czyli laryngitis chronica, jest choroba wywoływaną przez różne czynniki. Z jednej strony może ono być następstwem infekcji bakteriami gruźlicy lub kiły. Inną przyczyną jest ciągłe nadwyrężanie aparatu mowy oraz niekorzystne oddziaływania środowiskowe. Do nadwyrężenia krtani oraz strun głosowych dochodzi u ludzi dużo i często mówiących podniesionym głosem. Grupami ryzyka są tutaj nauczyciele oraz śpiewacy.

Przyczyną tej formy schorzenia może także być wdychanie suchego i zapylonego powietrza oraz oddychanie zanieczyszczonym przez smog, wyziewy przemysłowe i spaliny samochodowe. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są wady anatomiczne górnych dróg oddechowych, częste infekcje górnych dróg oddechowych, alergia oraz refluks żołądkowy. Przewlekłe zapalenie krtani leczy się przede wszystkim poprzez eliminację czynników wywołujących podrażnienie gardła.

Podgłośniowe zapalenie krtani – łaciny laryngitis subglottica, jest charakterystyczne wyłacznie dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Schorzenie to jest powodowane przez zazwyczaj przez wirusy. Objawami są przede wszystkim obrzęk krtani i okolic, mogący powodować problemy z oddychaniem. Nasilenie objawów następuje nocą i często obserwuje się charakterystyczny świst wciąganego powietrza, objawy bólowe oraz kaszel, chrypę i duszności. Dodatkowo mogą wystąpić u dziecka typowe objawy niedotlenienia. Leczenie polega na podaniu sterydów w zastrzykach, leków mukolitycznych oraz przeciw-histaminowych.

Rate this post